مشاوره وراه اندازی کارگاه وخط مونتاژ

1 – ارائه مشاوره های فنی مورد نیاز برای شروع پروژه و راه اندازی خط مونتاژ

2 – امکان ارتباط مستــقیم و مداوم نمایندگان با کارشنــاسان فنی جهت اخذ راهنمایی های لازم در مراحل تکمیل پروژه و راه اندازی

3 – ارائه طرح چیدمان دستگاهها، طراحی و مشاوره ساخت میزهای کار

4 – امکان بازدید از کارگاه های راه اندازی شده در شهرهای مختلف ایران

5 – عرضه ماشین آلات مورد نیاز، پروفیل مصرفی، یراق آلات، و کلیه مواد اولیه با بهترین کیفیت و پایین ترین قیمت در ایران

6 – ارائه آموزش های فنی لازم برای پرسنل نمایندگان

مشاوره وراه اندازی کارگاه وخط مونتاژ