پروفیل

آریان جام، شرکتی پیشرو در زمینه تولید و واردات انواع پروفیل های آلومینیومی در ایران می باشد. این شرکت انواع پروفیل های تخصصی را بصورت سفارشی با قالب های درجه یک خارجی در کارخانه های معتبر و صاحب نام ایرانی تولید می نماید. برخی از پروفیل ها هم بصورت سفارشی در شرکت های معتبر ترکیه تولید و وارد می گردد.
لازم به توضیح است که کلیه پروفیل های آریان جام دارای استانداردهای معتبر اروپایی و جهانی می باشند که نشان دهنده کیفیت بالای محصولات است. همچنین کلیه پروفیل های آریان جام بصورت عمده برای شرکتهای همکار عرضه می گردد.