پروفیل یانکاسا (کناری)

تومان

 

پروفیل یانکاسا (کناری)، در سیستم های شیشه بالکن گلد و کلاسیک و همچنین سیستم جام ویترین فروشگاهی مشترک می باشد.

این پروفیل سیستم های شیشه ای تاشو را در کناره ها( محل رسیدن سیستم به دیوار) به دیوار وصل میکند.

شیار واشر موئی (نوارموئی) روی پروفیل یانکاسا، موجب می شود که درزگیری لازم در لبه ها تامین گردد.

این پروفیل ها در شش رنگ مختلف همیشه در انبار شرکت آریان جام موجود است. درصورت سفارش سایر رنگها، امکان سفارش و واردات آن ظرف مدت 15 الی 25 روز میسر است.