لاما تک حفره (لولایی) سری گلد

تومان

 

لاما، قطعه ایست از جنس اولترامید که برای استوپ کردن و بازشدن شیشه ها در ایستگاه مربوطه کاربرد دارد.

این قطعه در قسمت ایستگاه و داخل پروفیل کاسا قرار میگیرد و بوسیله پیچ ثابت کننده لاما در جای خود محکم میشود.

لاما تک حفره (لولایی) سری گلد، جهت ایستگاه هایی که تنها یک شیشه باز خواهد شد (به حالت لولایی) مصرف دارد.

شناسه محصول: 20211 دسته: