لاما پنج حفره سری گلد

تومان

 

لاما، قطعه ایست از جنس اولترامید که برای استوپ کردن و بازشدن شیشه ها در ایستگاه مربوطه کاربرد دارد.

این قطعه در قسمت ایستگاه و داخل پروفیل کاسا قرار میگیرد و بوسیله پیچ ثابت کننده لاما در جای خود محکم میشود.

لاما پنج حفره سری گلد، جهت ایستگاه هایی که پنج شیشه باز خواهد شد مصرف دارد. یعنی پنج شیشه می توانند با بهره گیری از این لاما باز شوند.

شناسه محصول: 20215 دسته: