چرخ ۴ بلبرینگه جام ویترین

تومان

 

چرخ 4 بلبرینگه جام ویترین، برای سیستم های جام ویترین فروشگاهی کاربرد دارد.

در سیستم پروانه ای هر لنگه شیشه توسط یک چرخ آویزان شده و داخل ریل حرکت مینماید. اما در سیستم پارکدار، هر لنگه شیشه توسط 2 چرخ حرکت میکند.

با توجه به اینکه کل وزن شیشه ها توسط این چرخها تحمل می شود، لذا استحکام زیادی مورد نظر است. در آزمایشات مختلف روی این چرخ ها، این اطمینان حاصل شده که هر چرخ وزنی معادل 250 کیلوگرم را براحتی تحمل می نماید.

شناسه محصول: 100203 دسته: