درپوش بالای جام ویترین

تومان

 

درپوش بالای جام ویترین، برای سیستم های جام ویترین فروشگاهی کاربرد دارد.

این درپوش ها برای پوشاندن کناره پروفیل های بازا در قسمت بالای جام ویترین کاربرد دارد.

شناسه محصول: 100204 دسته: