پین لولای جام ویترین

تومان

 

پین لولای جام ویترین، برای سیستم های جام ویترین فروشگاهی کاربرد دارد.

این پین ها که روی لنگه اول (درب) متصل میشود، بصورت لولایی موجب بازشدن و بسته شدن درب وردودی سیستم میگردد.

شناسه محصول: 100205 دسته: